GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

  1. Tenaga Pendidikan

No

Nama

Pangkat  Gol.

Mapel yang Diampu

Jabatan

1

Drs. DIDIK WAHYU WIDAYAT, M.Si.

PEMBINA TK. I, IV/B

SOSIOLOGI

KEPALA SEKOLAH

2

Drs. SUNARI, M.Pd.

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C

GEOGRAFI

GURU MADYA

3

Dra. ARIANI RUJIANINGSIH, M.Pd.

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C

B.INDONESIA

GURU MADYA

4

Drs. PRIYO ARMANTO

PEMBINA TK. I, IV/B

MATEMATIKA

GURU MADYA

5

Dra. SRI SULIHATI

PEMBINA TK. I, IV/B

GURU BK

GURU MADYA

6

Dra. HASTOETI BOEDIARTI

PEMBINA TK. I, IV/B

GURU BK

GURU MADYA

7

Dra. EKAPTI WAHYU UTAMI

PEMBINA TK. I, IV/B

PKN

GURU MADYA

8

Dra. SRI HARININGSIH

PEMBINA TK. I, IV/B

PKN

GURU MADYA

9

Dra. WISMAYANTI H.

PEMBINA TK. I, IV/B

GEOGRAFI

GURU MADYA

10

SITI FATIMAH, S.Pd, M.Pd.

PEMBINA TK. I, IV/B

GEOGRAFI

GURU MADYA

11

Dra. NANI CHRISTYOWATI

PEMBINA TK. I, IV/B

BAHASA & SASTRA JERMAN

GURU MADYA

12

Dra. RATNA HERNA PURNAMAWATI

PEMBINA TK. I, IV/B

SEJARAH INDONESIA

GURU MADYA

13

Drs. HENDRIJANTO, M.Pd.

PEMBINA TK. I, IV/B

MATEMATIKA

GURU MADYA

14

AGUNG WIBOWO, S.Pd.

PEMBINA TK. I, IV/B

SOSIOLOGI / ANTROPOLOGI

GURU MADYA

15

Drs. WARDI

PEMBINA TK. I, IV/B

PKN

GURU MADYA

16

Drs. DWI AGUS SUMARLAN

PEMBINA TK. I, IV/B

PENJASORKES

GURU MADYA

17

ENGGAR WIDIASTUTI, S.Pd, M.Pd.

PEMBINA TK. I, IV/B

PKN

GURU MADYA

18

Dra. RINA RESTANTI, M.Pd.

PEMBINA TK. I, IV/B

BIOLOGI

GURU MADYA

19

EDY SUKANTO , S.Pd.

PEMBINA, IV/A

B.INDONESIA

GURU MADYA

20

SRI WAHYUNI , S.Pd.

PEMBINA, IV/A

BIOLOGI

GURU MADYA

21

BUDI SETIYO HARNO P., S.Pd.

PEMBINA, IV/A

FISIKA

GURU MADYA

22

SUNARMI, S.Pd.

PEMBINA, IV/A

SENI BUDAYA

GURU MADYA

23

Dra. ERLIN NURCAHYANI

PEMBINA, IV/A

MATEMATIKA

GURU MADYA

24

NUR ASHARI MALIKI, S.Pd, M.Pd.

PEMBINA, IV/A

FISIKA

GURU MADYA

25

ADE IMA SURYANI, SS, M.Pd.

PEMBINA, IV/A

SEJARAH INDONESIA

GURU MADYA

26

RINI SUSANTI, S.Pd. M.Pd.

PEMBINA, IV/A

KIMIA

GURU MADYA

27

TOPO SUSENO, S.Pd

PENATA TK.I, III/D

SEJARAH INDONESIA

GURU MUDA

28

INDAH HARUMI PUJI S., S.Pd.

PENATA TK.I, III/D

B.INDONESIA

GURU MUDA

29

SRI KUNTARI, S.Pd. M.Si.

PENATA TK.I, III/D

EKONOMI

GURU MUDA

30

AGUNG PURNOMO, S.Pd. M.Pd.

PENATA TK.I, III/D

BHS. INGGRIS

GURU MUDA

31

ROELY NAROELITA, S.Pd.

PENATA TK.I, III/D

FISIKA

GURU MUDA

32

Dra. ENDANG TITIK TRISNAINI

PENATA TK.I, III/D

EKONOMI

GURU MUDA

33

SULISTIYANI WIJAYANTI, S.Si. M.Pd.

PENATA TK.I, III/D

MATEMATIKA

GURU MUDA

34

ENNY WIBAWATI, S.Si. M.Pd.

PENATA TK.I, III/D

FISIKA

GURU MUDA

35

WAHYUNI PUJI ASTUTI, S.Si. M.Pd.

PENATA TK.I, III/D

BIOLOGI

GURU MUDA

36

MUHADI PRAYITNO, S.Pd. M.Pd.

PENATA TK.I, III/D

BHS. INGGRIS

GURU MUDA

37

NURI SUSANTI, S.Pd.

PENATA TK.I, III/D

SENI BUDAYA

GURU MUDA

38

WIDI KARIYANTO, S.Pd.

PENATA TK.I, III/D

MATEMATIKA

GURU MUDA

39

UMDATUN NAFIAH, S.Pd.Si. M.Pd

PENATA TK.I, III/D

MATEMATIKA

GURU MUDA

40

MACHSUN TOHARI, S.Pd.

PENATA TK.I, III/D

PENJASORKES

GURU MUDA

41

ANANG DIDIK P. S.Pd.

PENATA, III/C

BHS. INGGRIS

GURU MUDA

42

Dra. ENDAH SRI MURNINGTYASTUTI

PENATA, III/C

B.INDONESIA

GURU MUDA

43

Dra. SUDARWATI

PENATA, III/C

B.INDONESIA

GURU MUDA

44

DEWI INDAH PUSPITA, S.Pd. M.Pd.

PENATA, III/C

BHS. INGGRIS

GURU MUDA

45

FARIDA YUNISTIATI , S.Pd, M.Psi.

PENATA, III/C

GURU BK

GURU MUDA

46

RATNA WAHJU DINATIJASARI, S.Pd.

PENATA, III/C

BHS.JEPANG

GURU MUDA

47

DHARMA WASKITO A., S.Kom.

PENATA, III/C

TIK & KKPI

GURU MUDA

48

TITIN DIYAH RAHAYU, S.Pd.

PENATA, III/C

SEJARAH INDONESIA

GURU MUDA

49

MARTIN MARDIATI, S.Pd

PENATA, III/C

GURU BK

GURU MUDA

50

IDA ERMA SURYANI, S.Pd. M.Pd.

PENATA, III/C

FISIKA

GURU MUDA

51

LESTARI TJAHJANINGRUM, S.Pd.

PENATA, III/C

BHS. INGGRIS

GURU MUDA

52

Drs. ANTONIUS EKO ISPRIANTO

PENATA MUDA TK. I, III/B

KIMIA

GURU PERTAMA

53

TYAS AMINTO N. , S.Pd.H, M.Pd.H.

PENATA MUDA TK. I, III/B

PEND.AGAMA HINDU

GURU PERTAMA

54

PARDIJONO, S.Pd. M.Or.

PENATA MUDA TK. I, III/B

PENJASORKES

GURU PERTAMA

55

Dra. THERESIA DWI W.

PEMBINA, IV/A

PEND. AGAMA KATHOLIK

GURU MADYA / DEPAG

56

BINARNI HELIHASTUTI, S.PAK.

PEMBINA, IV/A

PEND. AGAMA KRISTEN

GURU MADYA / DEPAG

57

YHENNY WULANDARI, S.Pd

PENATA, III/C

MATEMATIKA

GURU MUDA / DARI LUAR

58

BINTANG ASIANA

PEND.AGAMA BUDHA

GURU / DARI LUAR

59

YUNI EKA PRASASTI, S.Si

GTT

KIMIA

GURU / DARI LUAR

60

JUWITA RIZEKI, S.S.

GTT

BAHASA JAWA

GURU

61

MUCHAMMAD KAHFI CH. S.Pd.I, M.Pd.

GTT

PEND. AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

GURU

62

ANA SEPTIANINGRUM, S.Pd.

GTT

BAHASA JAWA

GURU

63

ANIS ZAINUL MUNAWAROH, M.Pd. I

GTT

PEND. AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

GURU

64

ANGGA ARIS TWIDYATAMA, S,Pd.I

GTT

PEND. AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

GURU

65

Drs. ROBERTUS PASKALIS

 

PELATIH SENI VOCAL

66

SUYANTO

 

PELATIH BASKET

67

NOVRI HARTONO, S.Kar. PhD.

 

PELATIH SENI KARAWITAN

68

ABDUL RACHMAT

 

PELATIH BULU TANGKIS

69

Drs. WARSITO

 

PELATIH SENI RUPA

70

DOBIE YAN SAHABI

 

PELATIH SENI MUSIK

71

RUDI IRAWAN

 

PELATIH PRAMUKA

72

MISWADI

 

PELATIH PRAMUKA

 

2. Tenaga Kependidikan

NO

NAMA

STATUS  / GOLONGAN

JABATAN / BIDANG KERJA

1.

SUCIPTO, SE.

PENATA TK.I, III/D

KASUBAG TU

2.

SATYA HANDAYANI, S.PD.

PENATA TK.I, III/D

BENDAHARA SEKOLAH

3.

ERANI ASTERINA, S.SOS

PENATA MUDA TK. I, III/B

PUSTAKWAN

4.

DWI APRIANI

PENGATUR TK.I, II/D

ADM SEKOLAH

5.

RETNO DYAH TRISNAENY

PENGATUR, II/C

ADM SEKOLAH

6.

BASRI CAHYONO

PENGATUR, II/C

ADM SEKOLAH

7.

SUWARNO

PENGATUR, II/C

ADM SEKOLAH

8.

DWIYANTO

PENGATUR, II/C

ADM SEKOLAH

9.

SUMANAN

PENGATUR, II/C

ADM SEKOLAH

10.

LASMINTO

PENGATUR, II/C

ADM SEKOLAH

11.

TRI KUSUMA INDRAYANTI

PTT

ADM SEKOLAH

12.

ANTON WICAKSONO

PTT

PUSTAKWAN

13.

WILASTI RESTIKA

PTT

ADM SEKOLAH

14.

MOHAMMAD MIFTAH

PTT

ADM SEKOLAH

15.

ANDIK SUPRIYANTO

PTT

ADM SEKOLAH

16.

WAHYUDIANTO

PTT

PENJAGA SEKOLAH

17.

EKO PURWANTO

PTT

PENJAGA SEKOLAH

18.

EKO NURHARIJANTO

PTT

PENJAGA SEKOLAH

19.

HERI SUGIYANTORO

PTT

PENJAGA SEKOLAH

20.

AGUS YUDO PANGARSO

PTT

PETUGAS KEBERSIHAN

21.

HARWANTO

PTT

PETUGAS KEBERSIHAN

22.

HANDOKO SAPUTRO

PTT

PETUGAS KEBERSIHAN

23.

HARYONO

PTT

PETUGAS KEBERSIHAN

24.

TATA MUHAMMAD T.

PTT

PETUGAS KEBERSIHAN

25.

KATENI

PTT

PETUGAS KEBERSIHAN

26.

DHENY EKO ARIES BUDI H.

PTT

PETUGAS KEBERSIHAN

27.

RIZKI SEPTIANI, S.PD.

PTT

ADM KOPSIS

23.

RIKA DWI ARIYANTI, A.Md.

PTT

ADM SEKOLAH

29.

SHINTA TIAR RETNO A, S.Pd.

PTT

ADM SEKOLAH

30.

ZUANA IKA SAFRIDA, A.Md.Kep.

PTT

PERAWAT

31.

SEPTY VIDBYANINGRUM, A.Md.Kep.

PTT

PERAWAT

32.

GALIH WIDJI P, A.Md.Kep

PTT

PERAWAT

 

3. Tim Pelaksana Kurikulum Bela Negara dan Kedirgantaraan Dari TNI AU

NO

NAMA

PANGKAT, NRP, NIP

KETERANGAN

1.

SAMSUL RIZAL S.I.P., M.Tr (Han)

Marsma TNI

PENANGGUNG JAWAB

2.

SAEFUL RAKHMAT

KOLONEL NAV / 521823

KETUA PELAKSANA

3.

PARIMENG, S.Pd.I., M.IR

LETKOL SUS / 519736

SUPERVISOR

4.

YUSMARNO, S.Pd.

LETKOL KES / 519784

KOORDINATOR PELATIH

5.

ADHE PANNGGAR BESI, S.T.

MAYOR TEK / 533630

STAF AHLI

6.

WANTO, S.E

MAYOR ADM / 535068

KOORDINATOR

7.

SUTARNO

LETKOL SUS / 523389

PENGAJAR

8.

RACHMAT, S.Pd.I

KAPTEN TEK / 514079

PENGAJAR

9.

SUPANDI, S.E., M.M

KAPTEN ADM / 515041

PENGAJAR

10.

RIFKI N. PRATAMA S.Tr (Han)

LETDA TEK / 11719310546538

PENGAJAR

11.

ARZALNA DHANESWARA, S.Tr(Han)

LETDA TEK / 11719411546532

PENGAJAR

12.

AGUNG SUJARWO

SERKA / 530288

PENGASUH

13.

ANDI FATONI

SERDA / 529994

PENGASUH

14.

LINA KURNIAWATI

SERKA / 536819

PENGASUH

15.

LELA PEBIANA

SERKA / 536838

PENGASUH